Coach wizerunku

Ciekawym typem coachingu jest zmiana wizerunku. Chodzi tutaj nie tylko o wygląd, ale również o sposób zachowania. Dzięki coachowi można stworzyć zupełnie nowy image. W tym celu są prowadzone zajęcia, które mają na celu nauczyć nas mowy ciała, odpowiedniej gestykulacji, poruszania się tak, aby wzbudzić zaufanie i pokazać innym pewność siebie. Nauka obejmuje również poznanie siebie i naukę doceniania własnych atutów, tak by pokazać się innym pewność siebie.

W zakres działań coacha wchodzi również praca nad sposobem mowy. W zależności od potrzeb, uczy się odpowiedniej dykcji, usuwania złych nawyków i nauki kilku pożytecznych zwrotów. Następnie uczy się jak pokazywać siebie w sieci, co można podać do informacji publicznej a co lepiej zachować dla siebie. Częstym zabiegiem pokazania się innym w mediach społecznościowych, jest stworzenie własnego bloga. Co więcej specjaliści uczą makijażu, doboru ubrań, dzięki temu łatwiej odnaleźć swój styl .

Praca z zespołem

Dobry zespół to taki, który jest bardzo dobrze zintegrowany. Aby mógł on efektywnie pracować, warto zadbać o sferę integracji. Dokładniej chodzi o dodatkowy czas, poza codziennymi obowiązkami. Jeżeli pracownicy polubią się, szybciej osiągną porozumienie. W jaki sposób można to osiągnąć? Jednym z pomysłów są warsztaty weekendowe, zmieniając środowisko łatwiej zawiązać nowe relacje. Podstawą powinno być wzajemne zaufanie, tylko zgrany zespół może osiągnąć sukces. Często okazuje się, że poza pracą ludzie zachowują sie zupełnie inaczej.

Warto poznać siebie z drugiej, nieformalnej strony. Z pomocą może przyjść coach, który poprowadzi zajęcia integracyjne, warsztaty słuchania, wzajemnego zrozumienia i współpracy. Warto wyjaśnić problemy i nieporozumienia, jakie są w określonej grupie. Ważne, aby w programie umieścić czas wolny. Kiedy zespół wróci do pracy, może okazać się że wcześniejsze wątpliwości były zupełnie nieuzasadnione.

Metafory a zmiany

Praca coacha jako główny cel ma wywołać zmiany w zachowaniu określonego klienta. Narzędziem które jest bardzo pomocne w pracy to metafory i bajki. Dzięki użytej formie tworzy się poczucie bezpieczeństwa, omawiane problemy bezpośrednio nie dotyczą nas. Jednak po głębszej analizie okazuje się, że mogą dać do myślenia. Warto wyciągnąć wnioski. Bajki i opowiadania mają charakter moralizatorski i są niezwykle obrazowe. Łatwiej pokazać sam problem, a nie skupiać się na samej otoczce.

Kiedy kolejny raz podchodzi się do rozwiązania tego samego problemu, możemy powielać ten sam schemat działań. Dzięki użytym przenośniom z łatwością można pokazać stosowane wszystkie mechanizmy obronne. Poznanie prawdziwego źródła trudności, może wskazać drogę wyjścia z trudnej sytuacji. Narracja może wskazywać właściwe sposoby zachowań, które powinny wystąpić w bajce lub opowiadaniu. Tego rodzaju przykłady bardzo łatwo zapadają w pamięć.

Nowości w pracy coacha

W ciągu ostatnich kilku lat coaching znacznie zyskał na znaczeniu. Coraz więcej firm chce efektywniej pracować. Coraz częściej pracownicy są wysyłani na szkolenia motywacyjne. W związku z tym na rynku pojawiają się nowe trendy. Mnóstwo przemian dokonuje się w dziedzinie przywództwa. Uczy się coraz to nowych metod inspirowania ludzi do działania. Co więcej uczy się tego, w jaki sposób przygotować się na zmiany i jak radzić sobie w obliczu kryzysu.

Coach uczy nas całościowego spojrzenia na proces przemian, przez jakie przechodzi jednostka. Przy tym posługuje się jasnym, zrozumiałym dla odbiorcy językiem, podaje mnóstwo przykładów. Atrakcyjną metodą pracy są opowieści, które są bardzo realne. Dzięki nim klienci mogą utożsamić się z głównym bohaterem i przeanalizować sposób jego reakcji. W ten sposób buduje się nowe doświadczenia. Każda z opowiadanych historii opiera się na określonej idei, która warunkuje sposób zachowania jednostki.

Jak szukać dobrego coacha?

Kiedy podjęliśmy decyzję, że chcemy skorzystać z pomocy coacha, powinniśmy zwrócić uwagę na kilak ważnych elementów. Należy dowiedzieć się, czy placówka do której zamierzamy się udać ma uprawnienia do wydania certyfikatu udziału w kursie. Sprawa ta jest o tyle istota, ponieważ obecnie na rynku jest mnóstwo firm, które dają ofertę kursu, który jest jedynie formą przygotowania, aby uzyskać certyfikat trzeba będzie pójść na kolejny kurs i zupełnie oddzielnie za niego zapłacić.

Następna istotna kwestia to wybór specjalisty, jeśli będzie to osoba posiadająca certyfikat będziemy mieli pewność, że oferowane usługi są świadczone na najwyższym poziomie. W innym przypadku, możemy wydać pieniądze a jakość oferowanych usług będzie znacznie odbiegać od ogólnie przyjętego standardu. Warto zasięgnąć opinii o określonym mentorze na forach tematycznych, nie zawsze posiadane kursy są gwarancją jakości, czasami człowiek po zwykłym kursie może okazać się świetnym mentorem.

Jak pracować z coachem?

Jeśli obawiamy się sposobu pracy z coachem warto wiedzieć, że pierwsze spotkanie jest zazwyczaj darmowe i ma na celu wyznaczyć program całej współpracy. Jeśli nadal będziemy mieli wątpliwości, warto wspólnie z mentorem ustalić regulamin, na którym będzie się opierała nasza dalsza współpraca. Można w nim umieścić takie elementy jak: miejsce, czas, daty spotkań, długość sesji. Powszechną praktyką jest umowa o tajności podawanych informacji, to znaczy że wszystko co dzieje się na spotkaniach zostaje między mentorem a klientem.

Co więcej w umowie warto zawrzeć zapis o jasno określonym zakresie podawanych przez nas informacji, które będą mogły być przekazane przez coaucha do sponsora. Chodzi o dokładne wyznaczenie granic. Kiedy przyjdziemy na pierwsze spotkanie, dobrze zadać pytanie o zgodność prowadzonych sesji z kodeksem etycznym, kiedy zapoznamy się z regulacjami wówczas zwiększymy swój komfort i będziemy mieli gwarancję bezpieczeństwa.

Coach a stres

Istotną metodą pracy coacha jest metoda redukcji stresu z wykorzystaniem technik skupienia uwagi. Na początek ważne, aby określić jakie sytuacje są dla nas stresujące i jakie czynniki przyczyniają się do wytworzenia w nas negatywnych emocji. Tylko znając źródło, możemy walczyć z problemem jakim jest stres. Coach oferuje specjalne warsztaty, podczas których uczestnicy uczą się w jaki sposób rozładowywać trudne emocje i regenerować siły. Podczas zajęć uczestnicy poznają samych siebie, poprzez co łatwiej zapanować nad czynnikami stresotwórczymi.

Dodatkowo uczą się doceniać to co mają, poprzez co podnoszą satysfakcję z tego, kim są, co dotąd osiągnęli i z tego co mają. Uczestnicy mogą nauczyć się w jaki sposób odnajdywać spokój i opanowanie, tego, że mogą wybrać rodzaj w jaki się zachowają. Podczas zajęć ćwiczą koncentrację, poprzez co wpływają na poszerzenie swoich możliwości intelektualnych. Dzięki temu zmniejsza się napięcie emocjonalne a równocześnie zyskuje się świadomość dokonywanych czynów, co przekłada się na większą pewność siebie. Człowiek ma większe zaufanie do samego siebie, łatwiej mu zachować się w sytuacjach, kiedy nastąpią zmiany.

Coaching rodzicielski

Każdy z rodziców powinien umieć właściwie zachować się, kiedy jego dziecko wyraża trudne emocje. Trzeba wiedzieć, że nie powinno się uczyć dziecka, aby tłumiło to co przeżywa. Kiedy na świat przychodzi dziecko, pierwsze lata jego życia są w dużym stopniu uwarunkowane przez bardzo silne emocje. Główna zasada jest taka, że najpierw sami powinniśmy się nauczyć panować nad własnymi emocjami, dopiero w drugiej kolejności możemy nauczyć tego naszego dziecka.

Brak odpowiednich umiejętności ze strony osób dorosłych może mieć wpływ na dalsze dorosłe życie ich dzieci. Specjaliści z zakresu coachingu rodzicielskiego zalecają, aby podczas wychowania nie stosować systemu nagród i kar. Jeżeli uczy się dziecko, aby nie pokazywało otoczeniu takich emocji jak smutek, strach, złość wówczas przestaje mieć nad nimi jakąkolwiek kontrolę. Wszystko to, co zostanie stłumione cały czas będzie w dziecku i tym samym będzie utrudniać mu zdrowe funkcjonowanie w środowisku.

Problemy liderów a coach

Dobry coacher wie, że nie można bagatelizować żadnych problemów. O wszystkim należy od razu rozmawiać, wyjaśniać wszystko co może wydawać się niejasne inaczej w zespole tworzą się podziały i trudniej o owocną współpracę. Lider powinien umieć zachować się w każdej sytuacji. Wszelkie walki w grupie prowadzą finalnie do destrukcji. Należy tak nią zarządzać, aby członkowie mogli poznać konsekwencje swoich działań, żadna reakcja nie powinna być ani pomniejszona ani wyolbrzymiona, tylko powinna wiernie oddawać rzeczywistość.

Tylko osoba z odpowiednimi umiejętnościami może poradzić sobie w tej sytuacji. Ważne, aby grupa uczyła się współpracy, zrozumienia i wzajemnego słuchania. Kiedy każdy z członków będzie miał świadomość jak bardzo jest ważny i jak dużo daje firmie, wówczas praca całego zespołu będzie przebiegają znacznie sprawniej niż dotychczas. Coach pozwala na wypracowanie odpowiednich sposobów działań na określone zachowania członków zespołu, którym kieruje.

Szkolenia liderów

Coach to również szkolenia liderów. Na zajęciach uczestnicy mogą się dowiedzieć jakie mechanizmy regulują funkcjonowanie grupy. Trzeba wiedzieć, że każdy zespół ma swoją odrębną specyfikę, i aby móc efektywnie nim zarządzać, najpierw trzeba go zrozumieć i postarać się poznać priorytety. Poza tym wraz z czasem, każdy zespół przechodzi swoiste przemiany. W pierwszej fazie dochodzi do pokazania się innym w taki sposób w jaki chcemy być odbierani. Z czasem pojawia się kolejny etap, kiedy to dochodzi do porzucenia kłamstw, ponieważ podczas poszczególnych sytuacji w życiu codziennym ujawnia się prawda o nas samych.

Wówczas dochodzi do diametralnej zmiany postaw, czynów, zachowań wobec innych współpracowników, szefa. W każdej z wymienionych sytuacji manager powinien umieć się odnaleźć i właściwie zachować. Szkolenia liderów uczą w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, by rozwiązać konflikt. Ważne postawienie obu stron na równej pozycji, by można było dostrzec wspólny cel do którego się zmierza i w ramach dobra wspólnego zrezygnować z indywidualnych, mniejszych korzyści.